Home >Wie is Eoluz > Nieuws > Eoluz nieuws
 
 
 
Laatste update:
January 30. 2019 14:07:03
 
 
 
 

Eoluz nieuws

 
5 december 2018 
 
Tussen 2017 en 2020 zullen er bijna 85 000m³ fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd worden op de daken van openbare gebouwen.
 
 
 
 ........ ...............................................................................................................................................
 

4 oktober 2018  Bart Tommelein: 15 0000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent: Volvo bouwt samen met Eneco aan duurzame toekomst

 

lees meer >>

 ...............................................................................................................................................

4 september 2018  De Tijd: Geen EU-heffingen meer op Chinese zonnepanelen
 
 
 ........ ...............................................................................................................................................
 
31 juli 2018  De Tijd:  Recordmaand voor stroomproductie zonnepanelen
 
 

 ...............................................................................................................................................

24 juni 2016  | Knack: Wordt het Zonneplan van Bart Tommelein de langverwachte ommekeer richting duurzame energie?

 lees meer >>

 
...............................................................................................................................................

01 juli 2015  Prosumententarief gaat vandaag in

De Standaard: Goed om te weten 'Zonnepanelen zijn nog altijd interessant'
 
 
...............................................................................................................................................

01 november 2014  Eoluz bouwt voor ViRiX de zonnepaneelinstallatie

Edu&Care: ViRiX zet energieneutrale studentenresidentie neer in Leuven
 
Bouwkroniek: Brouwerijkantoor wordt studentencomplex
 

...............................................................................................................................................

03 oktober 2014  | Bouwkroniek: Zonneboiler en warmtepomp gooien hoge ogen bij klanten

...............................................................................................................................................

25 maart 2014   PV-Vlaanderen: Nieuwe certificaatprijzen voor PV: Vanaf 17/02/2014

...............................................................................................................................................

04 oktober 2013   PV-Vlaanderen: Nieuwe certificaatprijzen voor nieuwe PV: Vanaf 01/01/2014

...............................................................................................................................................
 
30 september 2013   PV-Vlaanderen: Verplicht aandeel hernieuwbare energie - makkelijk met zonnepanelen
Zonnepanelen en nieuwbouw: verplicht aandeel hernieuwbare energie
Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor en school in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Dat aandeel kan je bereiken door zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp of pelletka-chel, een aansluiting op een warmtenet (indien aanwezig) of een participatie in een groter lokaal project met hernieuwbare energie.
 
 
...............................................................................................................................................
 
28 mei 2013  Officiële opening van de grootste PV-installatie van het Brussels Gewest - 3.6 MWp
Eneco en Eoluz bouwen grootste zonnestroominstallatie van Brussel voor Audi
 
  
 
 
...............................................................................................................................................  
 
15 mei 2013  Verhoogde PV-activiteit in Brussel Gewest
Sinds de aankondiging van de daling van de groene steun voor zonne-installaties in Brussel kent het gewest een zeer verhoogde activiteit op het domein van PV-installaties.
Volgend op de publicatie van het Ministerieel Besluit op 2 mei 2013, die de wijziging officieel maakte, zijn talrijke, vooral industriële pv-installaties opgestart. Dit om de installaties te laten keuren en in werking stellen vóór 2 augustus. Vanaf die dag daalt het aantal groene stroom certificaten per geproduceerde MWh van 4 naar 2,4. 
 
Eind 2012 bedroeg de totaal geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche systemen in Brussel 18 MWp tegenover 11 MWp in 2011. Een stijging van maar liefst 63%. Halverwege 2013 zal dit record ongetwijfeld weer gebroken worden.
  
............................................................................................................................................... 
 
1 mei 2013  Instralingsdata april 2013
De lente van 2013 is zeker geen hoogvlieger, maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is de maand april wat zonne-uren betreft toch een normale lentemaand geweest.  Dit blijkt uit een vergelijking van de instralingsdata van de maand april in 2013 met die van vorige jaren (bron: KMI). Dit is dus goed nieuws voor eigenaars van PV-systemen.
...............................................................................................................................................  
 
17 maart 2013  Stroom van eigen kweek - campagne gaat van start
PV Vlaanderen lanceert deze week de campagne ‘Stroom van Eigen Kweek’ als antwoord op tegenvallende marktcijfers.
 
Op de website www.stroomvaneigenkweek.be kunnen bezoekers zich grondig informeren over alle aspecten van hun mogelijke aankoop van een installatie. De bezoeker krijgt er ook gedetailleerd overzicht met vakmannen in zonnestroom verspreid over Vlaanderen.


 
............................................................................................................................................... 
 
28 februari 2013  Groenestroomcertificaten in Brussel - een stabiele markt tot 2025
In februari/maart 2013 gaat Leefmilieu Brussel - BIM van start met een grote campagne die de interesse van particulieren voor fotovoltaïsche energie aanwakkeren moet. In het ambitieuze « nulenergie »-gerichte beleid van het Brussels Gewest is er geen ontkomen aan fotovoltaïsche energie. Het mechanisme voor groenestroomcertificaten waarborgt de groene-stroomproducent een terugverdientijd van maximaal 7 jaar. Bovendien worden de quota’s voor groenestroomcertificaten die men van de energieleveranciers eist vastgelegd tot in 2025. Dat zorgt voor de handhaving van het systeem.
 
Grote campagne rond fotovoltaïsche energie
Het grote publiek mag er gerust in zijn dat fotovoltaïsche energie nog steeds goed opbrengt. Daarvoor zorgt een grote promotiecampagne van Leefmilieu Brussel - BIM, die loopt van 11 februari tot 3 maart 2013, gelijk met Batibouw. Er werden hulpmiddelen ontwikkeld die de argumenten van de installateurs kracht moeten bijzetten. Er kwam een specifiek voor het Brussels Gewest financiële simulator voor fotovoltaïsche energie tot stand en op aanvraag ligt er een foldertje klaar.

Fotovoltaïsche energie, speerpunt van de « nulenergie »
Het Brussels Gewest heeft goed begrepen dat op zijn sterk verstedelijkte grondgebied zonne-energie het hoogste potentieel aan hernieuwbare energie herbergt. Daarom is er in zijn « nulenergie »-gerichte beleid een cruciale rol voor fotovoltaïsche energie weggelegd. Dankzij het systeem van de groenestroomcertificaten staat het Brussels Gewest garant voor een terugverdientijd van maximaal 7 jaar. Kers op de taart, voor fotovoltaïsche energie in nieuwe passiefgebouwen of lage-energie-renovaties heeft het Gewest ook nog een energiepremie in petto.
Tegen een achtergrond van sterk schommelende energieprijzen ontbreekt het niet aan economische argumenten.
Zonnepanelen waren nooit zo goedkoop en nooit was elektriciteit zo duur. Er zijn tal van voordelen aan een fotovoltaïsche installatie: lagere energiefactuur, inkomsten van de groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar, duidelijk hogere rendabiliteit dan bij een spaarrekening, rendement van de elektriciteitsproductie na 25 jaar van meer dan 80 %, toegevoegde waarde voor het vastgoed, enz.

Een gezonde markt voor groenestroomcertificaten
Een indicator van de goede gezondheid van de groenestroomcertificatenmarkt is zijn prijs. Van bij aanvang van het systeem (2004) bleef de prijs van een groenestroomcertificaat in Brussel hoog en constant, nu namelijk € 87. Dat getuigt van een goed evenwicht tussen het aanbod groenestroomcertificaten (hetgeen aan de producenten toegekend wordt) en de vraag van de leveranciers (via hun quotaverplichting).
Dankzij de quota’s die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegd heeft tot in 2025 (besluit van 29 november 2012) zal dit goede evenwicht nog vele jaren blijven bestaan. Daarom heeft het Gewest ingezet op een gestage groei van het huidige installatieritme. Een groei die zou moeten leiden tot 18.000 extra productie-eenheden voor groene elektriciteit.
Moest blijken dat er ten opzichte van de vereiste quota’s een teveel aan certificaten wordt toegekend is men daarenboven bereid om de quota’s van volgend jaar op te trekken. Op deze manier is het evenwicht op de Brusselse markt en tegelijk de stabiele prijs van de groenestroomcertificaten tot in 2025 gegarandeerd.
 
............................................................................................................................................... 
22 januari 2013  Steunmaatregelen zonnepanelen Vlaams gewest 2013
Vroeger werd een groenestroomcertificaat toegekend per 1 Megawattuur, afgekort 1 MWh en gelijk aan 1.000 kilowattuur (kWh). Vanaf 2013 is dit gewijzigd. 
Het doel is om een correcte steun, zonder oversubsidiëring, uit te keren die nodig is opdat de investering over de levensduur het vereiste rendement behaalt. Voor PV is dit vastgelegd op 5% (ROI). Duurtijd van de steun is 15 jaar.
Steunbedragen
In het Vlaams gewest bedraagt de minimum steun voor PV-installaties 93 EUR per certificaat. In het verleden kreeg u dus 1 certificaat (93 €) per MWh (1.000 kWh) opgewekte stroom. Vanaf 2013 wordt dit bedrag vermenigvuldigd met een getal, de ‘bandingfactor’ genaamd. Deze bandingfactor is dus het aantal certificaten per MWh dat een project ontvangt. 
‘Bandingfactor’ voor PV-installaties
 
Vermogen AC
Bandingfactor
 
Prijs certificaat
 
Steun per MWh
< 10 kW
0,23
x
93 €
=
21,39 €
10 - 250 kW
0,63
x
93 €
=
58,60 €
250 - 750 kW
0,49
x
93 €
=
45,60 €
 
Dwz dat een installatie met een AC vermogen tss 10 en 250 kW per opgewekte MWh 58,6 € aan steun ontvangt (93 € x 0.63). 
Halfjaarlijkse aanpassing mogelijk
Elk half jaar is een herziening van de steun mogelijk om rekening te houden met evoluties van de investeringskost, prijs van elektriciteit en andere parameters voor nieuwe projecten.
Voor bestaande projecten kan alleen een herberekening plaatsvinden als de elektriciteitsprijs met meer dan 3,5% per jaar stijgt. Een stijgende elektriciteitsprijs zorgt namelijk voor een grotere besparing op uw energiefactuur zodat de som van de certificaatsteun en besparing constant blijft.
 
Bron: PV-Vlaanderen - 22 januari 2013
 
Lees meer over hoe de bandingfactor wordt berekend
 
Voor meer informatie:
  
............................................................................................................................................... 
 
14 januari 2013  Eoluz installeert nu ook elektrische laadpalen
Integratie van PV-panelen, en andere hernieuwbare energiebronnen, met opslagcapaciteit en met verbruikers in 'intelligente' lokale netwerken (smart grids) is de toekomst.  Om die reden integreren wij sinds kort ook laadpalen in onze pv-installaties. Wij geloven dat elektrische mobiliteit in de nabije toekomst een steeds grotere rol zal spelen in het antwoord op het energie- en milieuvraagstuk. Rudolf Krebs, chef EV-afdeling Volkswagen, zei in april van 2012 dat binnen 3 jaar elektrische auto’s goedkoper zullen zijn dan brandstofauto’s.   Met de snelle vooruitgang in batterij-technologie die de reikwijdte van EV’s steeds vergroot (tot nu toe het grote obstakel) en de steeds grootschaligere productie beginnen de kosten aanzienlijk te dalen. 
De voordelen van elektrische mobiliteit zijn niet te onderschatten:
Milieu
* 0 gr. lokale CO2-emissie
* 0 gr. emissie van fijne stofdeeltjes
Budget
* Kost voor opladen elektrische wagen = ± 3€/100km = 3 keer minder dan verbrandingsmotor
* Onderhoudskost v/e elektrische wagen  = ± 1€/100km = 3 keer minder dan verbrandingsmotor
* 67% van de inkomende energie wordt omgezet in verplaatsing (bij een diesel slechts 20% v/d energiewaarde v/d brandstof)
Comfort
* Geruisloos op de weg en aan boord
Met de integratie van een oplaadsysteem in een netwerk met een pv-installatie wordt de kost om een EV op te laden zelfs nog goedkoper. De kost per kWh geproduceerde elektriciteit door een pv-installatie is namelijk veel lager dan de kost per kWh die u betaalt aan uw klassieke energieleverancier.
Veel van onze industriële klanten zijn reeds geïnteresseerd in elektrische wagens. De meeste werknemers rijden gemiddeld slechts een 40-tal km heen en terug naar het werk. Dit is ruimschoots binnen het bereik van een EV (electric vehicle). Door laadpalen te installeren kan de werknemer zijn EV opladen terwijl hij aan het werk is. Sommige bedrijven beginnen EV’s te gebruiken voor hun service diensten, zowel op hun eigen terrein als daarbuiten. 
Momenteel staan er ongeveer 200 laadpalen in België (www.asbe.be).  Prognose van ACEA en Febiac: 15.000 à 50.000 EVs in België tegen 2020. Huidig aandeel EV’s in wagenpark: 400tal EV’s (op 11M inwoners, 5à6M personenauto’s). In Nederland staan reeds 1.934 laadpalen. Aandeel EV’s in Nederlands wagenpark: 4000 EV’s (op 16,7M inwoners, 7,7M personenauto’s).  Koploper is echter Noorwegen.  Met 5M inwoners; 3.200 laadpalen en 7.000 elektrische wagens !
 
   
Afbeelding: eStation- Smart, met RFID identifcatie (met laadpas)
Outputvermogen: Tot 3-fase 400V AC, 32A (1x22kW), eveneens 1-Fase 230V AC, 16A (1x3,7kW)
...............................................................................................................................................
 
21 december 2012  BIPV installatie - zonneluifels marktplein Mortsel AREI gekeurd
Eoluz heeft de laatste hand gelegd aan de installatie met oa. 21 omvormers opdat zij nog voor het jaareinde AREI gekeurd zou geraken.
 
  

Het totale vermogen van het project is 134,85 kWp (verdeeld over 21 luifels), opgebouwd uit custom-made semitransparante glas/glas zonnepanelen (BIPV; Building Integrated Photovoltaic).  De luifels zijn onderdeel van een duurzaam stedelijk plein met een ondergrondse parking (505 auto's en 250 fietsen) en een passief multifunctioneel gebouw (kantoor, stadscafé en openbaar sanitair). 
De cellen zullen 40% van alle verlichting voor hun rekening kunnen nemen van parking en plein.  Het regenwater dat op de luifels valt, wordt naar een ondergrondse tank geleid voor hergebruik in openbaar sanitair.
...............................................................................................................................................
 
4 oktober 2012  Eoluz zal aanwezig zijn op de beurs "Energy Forum" op 14 en 15 november 2012
Energy Forum 2012 is een beurs voor energie- specialisten en professionals die geïnteresseerd zijn in volgende onderwerpen:
  • optimalizeren van energie consumptie 
  • beheer en produktie van hernieuwbare en betaalbare energie
  • de laatste nieuwe hernieuwbare energie oplossingen
  • financiële mogelijkheden voor investeringen in energie
  • reguleringen mbt energie efficiëntie (regionaal, federaal en Europees)
woe 14 nov: 12 - 20 u.
don 15 nov: 10 - 18 u.
Brussels Expo
Belgiëplein 1 - 1020 Brussels

...............................................................................................................................................
 
21 september 2012  Eoluz opent zijn Solar Lab voor Waalse en Brusselse bezoekers
Het Eoluz Solar Lab, een 650 kWp test-site die tevens als showroom fungeert, kreeg vandaag het bezoek van een Waalse en Brusselse delegatie.  Dit om de verschillende opstellingen en resultaten van de 18 types panelen, 10 types omvormers en 5 types montage systemen in detail te kunnen bestuderen.
Eoluz organiseert regelmatig dergelijke bezoeken voor geïnteresseerden.  Voor een bezoek aan ons Solar Lab contacteer ons op info@eoluz.be
  
 ...............................................................................................................................................
 
28 augustus 2012  Eerste zonne-luifel Stadsplein Mortsel geïnstalleerd
Dit architecturale project op maat is 134,85 kWp groot (verdeeld over 21 luifels), opgebouwd uit custom-made semitransparante glas/glas zonnepanelen (Building Integrated Photovoltaic).  De luifels zijn onderdeel van een duurzaam stedelijk plein met een ondergrondse parking (505 auto's en 250 fietsen) en een passief multifunctioneel gebouw (kantoor, stadscafé en openbaar sanitair). 
De cellen zullen 40% van alle verlichting voor hun rekening kunnen nemen van parking en plein.  Het regenwater dat op de luifels valt, wordt naar een ondergrondse tank geleid voor hergebruik in openbaar sanitair.
 
 
 ...............................................................................................................................................
 
17 augustus 2012  Uitbreiding Solar Lab naar 650 kWp
Het Eoluz Solar Lab is in augustus 2012 uitgebreid naar een 650 kWp test-site, die tevens als showroom fungeert, waar Eoluz verschillende merken van pv-modules, omvormers en montagesystemen test en met elkaar vergelijkt.  Als toekomstige klant bent u altijd welkom om een kijkje te komen nemen en een beter inzicht te krijgen in de verschillende systemen die Eoluz aanbiedt. 
 
  
...............................................................................................................................................
 
16 augustus 2012  Bezoek Umicore Solar Team bij Eoluz
Eoluz is één van de hoofdsponsors van het Umicore Solar Team.  Dit is een groep studenten van de Hogeschool Groep T in Leuven die in oktober 2011 met een zelfgebouwde zonnewagen hebben meegedaan aan de World Solar Challenge, het officieuze WK in Australië voor wagens die op zonne-energie rijden.  Momenteel doorkruisen zij het land om promotie te voeren voor zonne-energie.
Het Leuvense team was tijdens de 6e dag van de wedstrijd, waarbij van Darwin naar Adelaide moet gereden worden (3,021 km), opgerukt van de 6e naar de 4e plaats toen het noodlot toesloeg.  Op zo'n 200 km voor de eindmeet ontstonde een brand in het batterijgedeelte van de wagen.  Uiteindelijk haalde het team de 11e plaats in de race
 
............................................................................................................................................... 
 
14 december 2011  |  Eoluz zal aanwezig zijn op de beurs "Intersolution" in Flanders Expo Gent op 12, 13 en 14 januari 2012
Van 12 tot en met 14 januari 2012 zal Eoluz aanwezig zijn op de 4de editie van "Intersolution", de enige vakbeurs voor zonne-energie in de Benelux. Bezoek ons dus in Flanders Expo. Voor meer info: http://www.intersolution.be of contacteer ons.
 

...............................................................................................................................................
 
12 mei 2011  Opening installatie Vanhout: 303,36 kWp
 “Afgelopen donderdag is op het hoofdkantoor in Geel de fotovoltaïsche installatie van Vanhout geopend. Er liggen op eigen dak 1264 REC-panelen aangesloten op 11 SMA-omvormers. Dit zal goed zijn voor een jaarlijkse lokale elecktriciteitsopwekking van 256.000 kWh wat het equivalent is van 60 gezinnen.Met de zonnige maanden maart en april heeft Vanhout alvast een zeer goede start. Het zonne-energie project staat niet opzich, met de lancering van een nieuw studiebureau wil Vanhout zich in de toekomst meer en meer ontwikkelen naar het duurzaam bouwen. Eoluz juicht deze groene initiatieven volop toe! 
...............................................................................................................................................
 
31 maart 2011  Eoluz sponsort Little Hearts
 “Eoluz is sponsor van Little Hearts. Een projekt dat meehelpt aan de opbouw van een leefbare wereld voor weeskinderen in Cambodja. Het doel is naast de kinderen een dak boven het hoofd te bieden hen een warm thuis te geven en hen bij te staan in de heropbouw van hun educatieve achterstand. Het initiatief sluit perfekt aan bij de visie van Eoluz om mee te bouwen aan een duurzame wereld. Voor meer informatie klik hier” Lees hier meer.
 ...............................................................................................................................................
 
 23 maart 2011   Eoluz sponsort Umicore Solarteam
                                                                                                                                             
"Eoluz ondersteunt het Belgische Umicor Solar Team bij zijn poging tot een optimale prestatie te komen tijdens de World Solar Challenge van 16 – 23 Oktober in Australië. Het team ontwikkelt hiervoor een wagen die volledig aangedreven wordt door zonne-energie. Wij zijn een grote voorstander van het initiatief om meer jongeren met hernieuwbare energie in aanraking te laten komen, vandaar dat we ook de Solar Olympics meesteunen. De visie en missie van het Solarteam onderstrepen onze eigen waarden. Lees hier meer."
...............................................................................................................................................

1 mei 2010 | Eoluz verhuist begin augustus naar de KMO zone Starrenhof te Kapellen
Eoluz neemt zijn intrek in nieuwe kantoren en magazijnen vanaf begin augustus 2010. Er is voldoende plaats beschikbaar om 30 specialisten in hernieuwbare energie tewerk te stellen. Ook de 2 magazijnen zullen het logistieke proces verbeteren en zullen het bestaande constructieatelier in Wilrijk en magazijn in Brecht overbodig maken.
Uniek is het solar labo dat wordt uitgebouwd boven op het gebouw. Niet minder dan 15 PV technologieën werden hier naast elkaar geplaatst en worden dagelijks opgevolgd en vergeleken.
...............................................................................................................................................
 
1 maart 2010 | Eoluz levert alle 2009 PV installaties tijdig op
Ondanks moeilijke marktomstandigheden en de strenge winterperiode, zijn de medewerkers van Eoluz er in geslaagd alle kleine en grote installaties tijdig in werking te brengen. Al deze klanten beschikken als dusdanig nog over groenestroomcertificaten aan 450€.
...............................................................................................................................................

 

 

 
 
 

 Nieuws

   

22 januari 2019

Eoluz werft aan!

Bekijk onze vacatures.

  

12 december 2018

Uw investering in zonnepanelen blijft een goede financiële belegging en biedt op korte termijn een oplossing om uw energiefactuur te doen dalen. 

 

 

5 december 2018

Tussen 2017 en 2020 zullen  er bijna 85 000m³ fotovoltaïsche panelen

geïnstalleerd worden op de daken van openbare gebouwen.

lees meer >> 


Privacybeleid GDPR

 
 
Eoluz - Expert in Zonnepanelen B2B
English Version Version Française Nederlandse Versie